cac-cach-so-sanh-phan-so

Hãy thử tưởng tượng bạn đang ngồi trên ghế học và bắt đầu khám phá thế giới của các cách so sánh phân số. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các phương pháp đơn giản để so sánh các phân số. Đến với Trường trực tuyến, bạn sẽ không gặp khó khăn trong việc nắm bắt các phương pháp này.

cac-cach-so-sanh-phan-so
Các phương pháp so sánh phân số dễ nhớ

1. Các cách so sánh phân số dựa trên cơ bản

 • Nếu hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số lớn hơn sẽ nhỏ hơn phân số còn lại.
 • Nếu hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn sẽ lớn hơn phân số còn lại.

Ví dụ 1: 16/3 > 5/3 vì cùng mẫu số là 3, tử số 16 > 5.

2. So sánh với 1

Ví dụ 2: 5/7 < 1 < 3/2 nên 5/7 < 3/2.

3. So sánh “phần bù” với 1 của mỗi phân số

 • Phần bù với đơn vị của phân số là hiệu giữa 1 và phân số đó.
 • Trong hai phân số, phân số nào có phần bù lớn hơn, thì phân số đó nhỏ hơn và ngược lại.

Ví dụ 3: So sánh: 2/3 và 4/5

 • Bước 1: (Tìm phần bù) Ta có: 1 – 2/3 = 1/3 và 1 – 4/5 = 1/5
 • Bước 2: (So sánh phần bù với nhau, kết luận hai phân số cần so sánh) Vì 1/3 > 1/5, nên 2/3 > 4/5.

4. So sánh “phần hơn” với 1 của mỗi phân số

 • Phần hơn với đơn vị của phân số là hiệu của phân số và 1.
 • Trong hai phân số, phân số nào có phần hơn lớn hơn, thì phân số đó lớn hơn.

Ví dụ 4: So sánh: 3/4 và 5/6

 • Bước 1: Tìm phần hơn, ta có: 3/4 – 1 = 1/4 và 5/6 – 1 = 1/6
 • Bước 2: So sánh phần hơn của đơn vị, kết luận hai phân số cần so sánh. Vì 1/4 > 1/6, nên 3/4 > 5/6.

5. So sánh qua một phân số trung gian

Ví dụ 5: So sánh: 2/3 và 5/7

 • Bước 1: Ta có: (2/3 + 5/7) / 2 = 29/42
 • Bước 2: Vì 29/42 < 1, nên 2/3 < 5/7.

Ví dụ 6: So sánh: 3/4 và 7/8

 • Bước 1: Ta có: (3/4 + 7/8) / 2 = 25/32
 • Bước 2: Vì 25/32 > 1, nên 3/4 > 7/8.

6. Đưa hai phân số về dạng hỗn số để so sánh

 • Khi thực hiện phép chia tử số cho mẫu số của hai phân số được cùng thương, ta đưa hai phân số cần so sánh về dạng hỗn số, rồi so sánh hai phần phân số của hai hỗn số đó.

Ví dụ 7: So sánh hai phân số sau: 7/3 và 7/4.

 • Ta có: 7/3 ÷ 7/4 = 4/3
 • Vì 4/3 > 1, nên 7/3 > 7/4.

7. Thực hiện phép chia hai phân số để so sánh

 • Khi chia phân số thứ nhất cho phân số thứ hai, nếu thương bằng 1, hai phân số đó bằng nhau; nếu thương lớn hơn 1, phân số thứ nhất lớn hơn; nếu thương nhỏ hơn 1, phân số thứ nhất nhỏ hơn.

Ví dụ 8: So sánh 5/4 và 3/2.

 • Ta có: 5/4 ÷ 3/2 = 5/6. Vậy 5/4 < 3/2.

Bạn đã nắm bắt thành công các cách so sánh phân số rồi đấy! Đừng lo lắng, Trường trực tuyến sẽ luôn ở đây, cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng cần thiết để giải quyết các dạng toán về so sánh phân số. Hãy truy cập vào trang web Trường trực tuyến để khám phá thêm nhiều nội dung thú vị khác nhé!