cac-cong-thuc-hinh-non

Chào mừng các bạn đến với Trường trực tuyến! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các công thức hình nón bao gồm: cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình nón.

cac-cong-thuc-hinh-non
4 công thức hình nón

1. Hình chóp và hình nón

Hình chóp được tạo thành khi xoay một tam giác vuông quanh trục của nó (một cạnh góc vuông) một vòng. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ tập trung vào hình nón.

Hình chóp được tạo thành khi xoay một tam giác vuông quanh trục của nó một vòng.

2. Các công thức hình nón

2.1. Tính diện tích xung quanh hình nón

Diện tích xung quanh hình nón chỉ bao gồm diện tích mặt xung quanh, không tính diện tích đáy. Để tính diện tích xung quanh, chúng ta sử dụng công thức:

Diện tích xung quanh = 1/2 × Chu vi đáy × Chiều cao

Trong công thức trên:

  • Sxung quanh là diện tích xung quanh hình nón.
  • r là bán kính đáy của hình nón.
  • l là độ dài đường sinh của hình nón.

2.2. Tính diện tích toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bao gồm diện tích xung quanh cộng với diện tích đáy. Để tính diện tích toàn phần, chúng ta sử dụng công thức:

Diện tích toàn phần = Diện tích xung quanh + Diện tích đáy

2.3. Tính thể tích hình nón

Thể tích hình nón là lượng không gian mà hình nón chiếm. Để tính thể tích, chúng ta sử dụng công thức:

Thể tích = 1/3 × Diện tích đáy × Chiều cao

Trong công thức trên:

  • V là thể tích hình nón.
  • r là bán kính đáy của hình nón.
  • h là chiều cao, khoảng cách giữa đỉnh và đáy của hình nón.

2.4. Xác định đường sinh, đường cao và bán kính đáy

Đường sinh là khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên đường tròn đáy đến đỉnh của hình nón. Đường cao là khoảng cách từ tâm mặt đáy đến đỉnh của hình chóp.

Khi biết đường sinh và đường cao, ta có thể tính bán kính đáy bằng công thức sau:

Bán kính đáy = căn bậc hai(đường sinh² - đường cao²)

Trường trực tuyến hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình nón. Nếu bạn cần thêm thông tin, hãy truy cập website Trường trực tuyến nhé!