cac-cong-thuc-tinh-dien-tich-the-tich

Toán là một môn học quan trọng và cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, kiến thức về tính diện tích, chu vi và thể tích của các hình cơ bản là những kiến thức mà chúng ta nên nắm vững từ cấp Tiểu học. Trong bài viết này, Trường trực tuyến sẽ chia sẻ với bạn các công thức tính diện tích thể tích và chu vi của một số hình cơ bản như hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành, hình thoi, hình tam giác, hình tứ giác, hình thang, hình tròn, hình trụ và hình cầu.

cac-cong-thuc-tinh-dien-tich-the-tich
Một số công thức cơ bản để tính diện tích, thể tích

1. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

Hình chữ nhật là một trong những hình cơ bản mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống. Để tính được chu vi và diện tích của hình chữ nhật, chúng ta có các công thức sau:

Chu vi hình chữ nhật = (độ dài cạnh thứ nhất + độ dài cạnh thứ hai) x 2

Diện tích hình chữ nhật = độ dài cạnh thứ nhất x độ dài cạnh thứ hai

2. Tính chu vi và diện tích hình vuông

Hình vuông là một hình có các cạnh bằng nhau. Để tính chu vi và diện tích của hình vuông, chúng ta sử dụng các công thức sau:

Chu vi hình vuông = cạnh x 4

Diện tích hình vuông = cạnh x cạnh

3. Tính chu vi và diện tích hình bình hành

Hình bình hành có các cạnh đối diện bằng nhau và các góc giữa hai cạnh đối diện bằng nhau. Để tính chu vi và diện tích của hình bình hành, chúng ta sử dụng các công thức sau:

Chu vi hình bình hành = (độ dài cạnh thứ nhất + độ dài cạnh thứ hai) x 2

Diện tích hình bình hành = độ dài cạnh thứ nhất x chiều cao

4. Tính chu vi và diện tích hình thoi

Hình thoi có các cạnh bằng nhau và các đường chéo vuông góc với nhau. Để tính chu vi và diện tích của hình thoi, chúng ta sử dụng các công thức sau:

Chu vi hình thoi = cạnh x 4

Diện tích hình thoi = (đường chéo thứ nhất x đường chéo thứ hai) / 2

5. Tính chu vi và diện tích hình tam giác

Hình tam giác là một hình có ba cạnh và ba góc. Để tính chu vi và diện tích của hình tam giác, chúng ta sử dụng các công thức sau:

Chu vi hình tam giác = tổng độ dài ba cạnh

Diện tích hình tam giác = (đường cao x đáy) / 2

Hình tam giác

6. Tính chu vi và diện tích hình tứ giác

Hình tứ giác có bốn cạnh và bốn góc. Để tính chu vi và diện tích của hình tứ giác, chúng ta sử dụng các công thức sau:

Chu vi hình tứ giác = tổng độ dài bốn cạnh

Diện tích hình tứ giác = (đường chéo thứ nhất x đường chéo thứ hai) / 2

Hình tứ giác

7. Tính chu vi và diện tích hình thang vuông, cân

Hình thang vuông có một cạnh bên vuông góc với hai đáy, và cạnh bên đó chính là chiều cao của hình thang. Khi tính diện tích hình thang vuông, ta tính như cách tìm diện tích hình thang thường.

Hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau, hai góc tù bằng nhau và hai góc nhọn bằng nhau.

8. Tính chu vi và diện tích hình tròn

Hình tròn là một hình có tâm và bán kính. Để tính chu vi và diện tích của hình tròn, chúng ta sử dụng các công thức sau:

Chu vi hình tròn = 2 x π x bán kính

Diện tích hình tròn = π x bán kính x bán kính

9. Tính diện tích và thể tích hình trụ

Hình trụ là một hình có hai đáy tròn và một thân trụ. Để tính được diện tích và thể tích của hình trụ, chúng ta sử dụng các công thức sau:

Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ:
S (xung quanh) = 2 x π x bán kính x chiều cao

Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ:
S (toàn phần) = 2 x π x bán kính x (bán kính + chiều cao)

Công thức tính thể tích hình trụ:
V = π x bán kính x bán kính x chiều cao

10. Tính diện tích và thể tích hình cầu

Hình cầu là một hình tròn quay xung quanh trục. Để tính diện tích và thể tích của hình cầu, chúng ta sử dụng các công thức sau:

Công thức tính diện tích mặt cầu:
S = 4 x π x bán kính x bán kính

Công thức tính thể tích hình cầu:
V = 4/3 x π x bán kính x bán kính x bán kính

Trên đây là các công thức tính diện tích thể tích và chu vi của các hình cơ bản trong Toán Tiểu học. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức này và áp dụng thành công vào các bài tập. Để biết thêm thông tin chi tiết về Toán và các môn học khác, hãy truy cập Trường trực tuyến.