cac-cong-thuc-tinh-ph-cua-dung-dich

Hóa học là một lĩnh vực nói về nguyên tử, phân tử, nguyên tố, hợp chất và những phản ứng xoay quanh chúng. Nó được coi là “trung tâm khoa học” là bởi vì nó liên kết các ngành khoa học tự nhiên khác như địa chất, vật lý học, sinh học… Hóa học tồn tại và ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta, từ quá trình quang hợp, cháy rực, cho đến hiện tượng oxy hóa gỉ sét… Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm và các công thức tính pH của dung dịch.

1. pH là gì?

Trong bài viết trước của Hanteco về “nồng độ pH nước sinh hoạt và tác động đến sức khỏe”, chúng ta đã biết rằng pH là một đại lượng chỉ mức độ hoạt động của ion H+ (hidro). Thang đo pH cho phép chúng ta biết được dung dịch có tính kiềm hay tính axit, độ mạnh yếu của nó…

2. Các công thức tính pH của dung dịch

Công thức chung để tính pH của dung dịch là: pH = -log [H+]. Trong đó [H+] chỉ hoạt độ ion H+ (hoặc [H3O+] – hidronium), đo theo đơn vị mol/lít. Log là logarit cơ số 10 và pH chính là chỉ số đo của axit.

Cần ghi nhớ thêm công thức: [H+][OH−] = 10^-14

cac-cong-thuc-tinh-ph-cua-dung-dich

3. Các công thức tính pH của dung dịch axit và bazo

Ngoài công thức chung để tính pH = -log [H+], chúng ta cần biết thêm một số công thức chuyển đổi khác như pH = 14 – pOH; với pOH = -log[OH-] = log(1/[OH-]).

Công thức tính pH trong các trường hợp cụ thể

  • Với dung dịch axit mạnh: pH = -log(Ca), với Ca là nồng độ của axit.
  • Axit yếu: pH = -1/2.logKa -1/2.logCa, trong đó Ka là hằng số điện li của axit (axit yếu chỉ bị điện ly 1 phần).
  • Dung dịch bazo mạnh: pH = 14 + log(Cb), với Cb là nồng độ của bazo.
  • Bazo yếu: pH = 14 +1/2logKb + 1/2.log(Cb), với Kb là hằng số điện li bazo.
  • Công thức: pH = -1/2.logKa – 1/2.log(Cm) dành cho dung dịch muối.
  • Ngược lại, dung dịch muối tạo ra từ bazo mạnh hoặc axit yếu sẽ được tính theo công thức: pH = 14 + 1/2.logKb + 1/2.log(Cm).

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về pH là gì? Cách tính pH và cách tính nồng độ pH của dung dịch axit và bazo. Hy vọng những kiến thức này sẽ hữu ích đối với bạn. các công thức tính PH của dung dịch