Chào mừng các bạn đến với Trường trực tuyến! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các ngành Đại học Kinh tế Đà Nẵng (DDQ). Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng (DDQ) là một trong những cụm trường thuộc Đà Nẵng. Trường có tên tiếng Anh là Da Nang University, College of Economics and Business Administration.

Các ngành Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Dưới đây là danh sách các ngành đào tạo tại DDQ và mã ngành, mã xét tuyển:

các ngành đại học kinh tế đà nẵng-phần1

các ngành đại học kinh tế đà nẵng-phần2

các ngành đại học kinh tế đà nẵng-phần3

các ngành đại học kinh tế đà nẵng-phần4