Để đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy, các trường Đại học ở Hải Dương đã công bố ngưỡng điểm đầu vào xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đại học Hải Dương

Cụ thể, Trường Đại học Hải Dương tuyển sinh ngành sư phạm với mức điểm 19. Ngành giáo dục mầm non (trình độ cao đẳng) yêu cầu 17 điểm. Các ngành kinh tế, kỹ thuật, xã hội và nhân văn đều yêu cầu 15 điểm, tăng 1 điểm so với năm 2022. Trường dự kiến tuyển sinh khoảng 1.450 chỉ tiêu đại học chính quy, trong đó có khoảng 850 chỉ tiêu cho ngành sư phạm.

Trường Đại học Hải Dương

Đại học Sao Đỏ

Đại học Sao Đỏ yêu cầu từ 16-18 điểm cho 12 ngành đào tạo. Riêng ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngôn ngữ Trung Quốc đều yêu cầu 18 điểm, tăng 1 điểm so với năm 2022. Trường dự kiến tuyển sinh khoảng 1.150 chỉ tiêu hệ đại học chính quy, trong đó có 450 chỉ tiêu tuyển sinh theo xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023.

Trường Đại học Sao Đỏ

Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương

Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương yêu cầu từ 19-22,5 điểm cho 5 ngành đào tạo: y khoa, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng. Chỉ có ngành y khoa yêu cầu 22,5 điểm, tăng 0,5 điểm so với năm 2022. Trường dự kiến tuyển sinh 690 chỉ tiêu, trong đó 50% số chỉ tiêu được xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023.

Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương

Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên yêu cầu từ 15-19 điểm đối với 21 ngành đào tạo. 8 ngành đào tạo tại cơ sở của trường ở Hải Dương yêu cầu từ 15-17 điểm. Trường dự kiến tuyển sinh 3.070 sinh viên đại học chính quy.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Chỉ còn duy nhất Trường Đại học Thành Đông chưa công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023. Trường dự kiến tuyển sinh 2.500 chỉ tiêu vào 25 mã ngành đào tạo.

Tham khảo: Trường trực tuyến