boi-chung-nho-nhat-la-gi

Học toán không chỉ đơn giản là việc nhồi nhét các công thức và quy tắc. Mà còn cần phải hiểu rõ từng khái niệm để có thể áp dụng chúng vào thực tế. Hôm nay, Trường trực tuyến xin giới thiệu với các bạn khái niệm “Bội chung nhỏ nhất” trong toán lớp 6.

Bội chung nhỏ nhất là gì?

Bội chung nhỏ nhất (BCNN) chính là số nguyên dương nhỏ nhất mà có thể chia hết cho cả hai số a và b. Tức là, BCNN là “những số mà không có số dư” khi chia đều cho a và b. Điều này có nghĩa là BCNN sẽ là bội của cả a và b.

boi-chung-nho-nhat-la-gi
Bội chung nhỏ nhất là gì?

Cách tìm Bội chung nhỏ nhất lớp 6 như thế nào?

Để tìm BCNN của hai hoặc nhiều số lớn hơn 1, ta có thể áp dụng theo 3 bước sau:

Bước 1: Phân tích thành thừa số nguyên tố

Tiến hành phân tích mỗi số thành các thừa số nguyên tố.

Bước 2: Lựa chọn thừa số nguyên tố chung và riêng

Lựa chọn những thừa số nguyên tố chung và riêng từ các số đã phân tích.

Bước 3: Lập tích các thừa số

Lập tích các thừa số đã chọn, sau đó lấy mỗi thừa số với số mũ lớn nhất của nó. Tích này chính là BCNN đang tìm.

Chú ý:

  • Nếu các số đã cho từng đôi một nguyên tố cùng nhau, lúc này BCNN cần tìm chính là tích của những số đó.
  • Nếu số lớn nhất chính là bội số chung của những số còn lại, thì BCNN cần tìm chính là số lớn nhất đó.

Ví dụ:

BCNN của 5 và 10 là 5.10 = 50. Bởi vì 5 và 10 cùng là số nguyên tố, lúc này BCNN chính là tích của 2 số đó là 50.

BCNN của 8, 12 và 96 là 96. Bởi vì 96 chia hết được cho 8 và 12, nên BCNN cần tìm là số lớn nhất đó là 96.

Dạng bài tập bội chung và bội chung nhỏ nhất lớp 6

Trong toán lớp 6, các bạn sẽ gặp nhiều dạng bài tập khác nhau về bội chung và bội chung nhỏ nhất, bao gồm:

Dạng 1: Tìm BCNN của một số cho trước

Trong dạng bài này, bạn sẽ được yêu cầu tìm BCNN của 2 hoặc nhiều số. Bạn chỉ cần áp dụng quy trình tìm BCNN như đã hướng dẫn để tìm được đáp án chính xác.

Dạng 2: Bài toán tìm BCNN của một số đã cho

Trong dạng bài này, bạn cần phân tích đề bài và suy luận để tìm BCNN của 2 hoặc nhiều số chính xác.

Dạng 3: Tìm BCNN của hai hoặc nhiều số thỏa mãn điều kiện nhất định

Trong dạng bài này, bạn cũng cần phân tích đề bài và suy luận để tìm BCNN của các số đã cho. Bạn cần tìm số BCNN và sau đó chọn ra các bội của BCNN thỏa mãn điều kiện đề bài.

Các bài tập bội chung nhỏ nhất lớp 6 để bé tự luyện

Dưới đây là một số bài tập toán lớp 6 bội chung và bội chung nhỏ nhất để các bạn tự luyện tập hiệu quả.

bai-tap-ve-bcnn
Bài tập về BCNN

Kết luận

Trên đây là những thông tin giúp các bạn hiểu rõ hơn về kiến thức bội chung và bội chung nhỏ nhất trong toán lớp 6. Đây là kiến thức quan trọng và thường xuất hiện trong các đề thi, nên các bạn cần ôn luyện, áp dụng cách tìm BCNN để có thể chinh phục dạng toán này hiệu quả nhé.

Hãy tìm hiểu thêm về các kiến thức toán học khác tại Trường trực tuyến.