các công thức tính nồng độ mol

Xin chào các bạn đến với Trường trực tuyến trong bài viết hôm nay. Hóa học là một trong những môn được rất nhiều bạn trẻ yêu thích hiện nay. Để học tốt và nắm vững kiến thức môn Hóa học, chúng ta cần phải nắm vững các kiến thức và công thức hóa học. Một trong những công thức quan trọng là các công thức tính nồng độ mol. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về công thức tính nồng độ mol và công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch.

1. Nồng độ mol là gì?

Nồng độ mol của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch. Đây là một thông số quan trọng trong phân tích hóa học.

2. Các công thức tính nồng độ mol

các công thức tính nồng độ mol
Cách tính nồng độ mol

Để tính nồng độ mol của dung dịch, ta sử dụng công thức sau:

Công thức: (mol/lit)

Trong đó:

  • CM: là nồng độ mol
  • n: là số mol chất tan
  • Vdd: là thể tích dung dịch (lít)

Từ công thức này, ta có thể tính số mol chất tan và thể tích dung dịch như sau:

  • Công thức tính số mol chất tan: n = CM * Vdd (mol).
  • Công thức tính thể tích dung dịch: Vdd = n/CM (lít).

3. Bài tập vận dụng về tính nồng độ mol

  • Ví dụ 1: Tính khối lượng H2SO4 có trong 50ml dung dịch H2SO4 2M.

Lời giải: Đầu tiên, ta tính số mol H2SO4 có trong dung dịch 2M:

nH2SO4 = CM * V = 2.0,05 = 0,1 (mol).

Sau đó, ta tính khối lượng H2SO4:

mH2SO4 = n * M = 0,1 * 98 = 9,8 (gam).

Ngoài công thức tính nồng độ mol, chúng ta cũng áp dụng công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch. Hãy cùng tìm hiểu về công thức tính nồng độ phần trăm dung dịch.

4. Nồng độ phần trăm dung dịch là gì?

Nồng độ phần trăm của dung dịch cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

Để tính nồng độ phần trăm của dung dịch, ta sử dụng công thức sau:

Công thức: C% = (mct / mdd) * 100%
Trong đó:

– C% là nồng độ phần trăm của dung dịch

– mct là khối lượng chất tan (gam)

– mdd là khối lượng dung dịch (gam); mdd = mdung môi + mchất tan

Từ công thức này, ta có thể tính khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch:

Công thức tính khối lượng chất tan: mct = (C% * mdd) / 100%

Công thức tính khối lượng dung dịch: mdd = (mct * 100%) / C%.

5. Bài tập vận dụng tính nồng độ phần trăm

Ví dụ 1: Hoà tan 20 gam muối vào nước, thu được dung dịch có nồng độ 10%.

Lời giải: Theo đề bài, ta có:

a) mdd = (mmuối * 100%) / C% = (20 * 100%) / 10% = 200 (gam).

b) mnước = mdd – mmuối = 200 – 20 = 180 (gam).

Trên đây là các công thức tính nồng độ mol và nồng độ phần trăm của dung dịch. Hi vọng những kiến thức này sẽ giúp bạn nhớ và ôn tập tốt hơn về cách làm bài tập về tính nồng độ mol và nồng độ phần trăm của dung dịch.