cac-dinh-ly-trong-tam-giac-vuong

Các định lý trong tam giác vuông đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và áp dụng các mối quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các định lý cơ bản trong tam giác vuông.

1. Các Hệ Thức Lượng Giác Trong Tam Giác Vuông

1.1 Hệ Thức Liên Quan Về Cạnh Và Đường Cao

Chúng ta hãy bắt đầu với các hệ thức quan trọng về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Hình tam giác vuông ABC với đường cao AH. Dựa trên dữ liệu đã cho, chúng ta có các hệ thức sau:

 • AB bình = BH * BC
 • AC bình = CH * BC
 • AH bình = BH * CH
 • AB AC = AH BC
 • 1/đường cao bình = 1/AB bình * 1/AC bình
 • Cạnh huyền trong tam giác bình phương bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông
cac-dinh-ly-trong-tam-giac-vuong
Các định lý cơ bản trong tam giác vuông

1.2 Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn

Những kiến thức quan trọng liên quan đến các tỉ số lượng giác và hệ thức lượng giác trong tam giác vuông:

 • Sin alpha = Đối / Huyền
 • Cos alpha = Kề / Huyền
 • Tan alpha = Đối / Kề
 • Cot alpha = Kề / Đối

Trong một tam giác vuông, nếu hai góc phụ nhau, chúng ta có thể áp dụng các công thức sau: sin góc này bằng cos góc kia, tan góc này bằng cot góc kia và ngược lại.

Ngoài ra, hãy ghi nhớ các so sánh quan trọng về hệ số lượng giác:

 • Sin alpha < Sin beta và Tan alpha < Tan beta
 • Cos alpha > Cos beta và Cot alpha > Cot beta
 • Sin alpha < Tan alpha và Cos alpha < Cot alpha

2. 4 Định Lý Lượng Giác Trong Tam Giác Vuông

Các định lý lượng giác trong tam giác vuông giúp chúng ta dễ dàng học và hình dung hơn:

2.1 Định lí 1 – Các định lý trong tam giác vuông

Trong một tam giác vuông, bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền trong tam giác và hình chiếu tương ứng của cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền.

b2 = ab’ ; c2 = ac’

2.2 Định lí 2

Trong một tam giác vuông, bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tích hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông tương ứng đó trên cạnh huyền.

h² = b’c’

2.3 Định lí 3 – Các định lý trong tam giác vuông cơ bản

Trong một tam giác vuông, tích hai cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền tương ứng và đường cao nối từ đỉnh góc vuông của tam giác.

à = bc

2.4 Định lí 4

Trong một tam giác vuông, nghịch đảo của bình phương đường cao ứng với cạnh huyền trong tam giác bằng tổng các nghịch đảo của bình phương hai cạnh góc vuông tương ứng.

3. Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn

Nếu α là một góc nhọn bất kỳ, thì:

 • 0 < sinα < 1
 • 0 < cosα < 1, tanα > 0
 • cotα > 0, sin2α + cos2α = 1
 • tanα.cotα = 1; tanα = sinα.cosα
 • cotα = cosα.sinα
 • 1 + tan2α = 1cos2α
 • 1 + cot2α = 1sin2α

4. Hướng Dẫn Một Số Dạng Bài Tập Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác

Dưới đây, chúng ta sẽ điểm qua một số dạng bài tập tiêu biểu đại diện cho việc áp dụng các hệ thức lượng trong tam giác vuông lớp 9:

4.1 Chứng Minh Các Hệ Thức Và Tính Giá Trị Của Biểu Thức

Phương pháp giải:

 • Vận dụng các phương pháp chứng minh đẳng thức, biến đổi để hai vế bằng nhau, từ giả thiết ban đầu dẫn đến đẳng thức đã được công nhận là đúng…
 • Vận dụng các định lý trong tam giác vuông, tam giác thường, và các hệ thức lượng giác.

4.2 Tính Toán Các Đại Lượng

Phương pháp giải:

 • Vận dụng tính sin, cos, trung tuyến, diện tích và mối liên hệ giữa các đại lượng cần tính, các tam giác đặc biệt.

4.3 Chứng Minh Tam Giác

Phương pháp giải:

 • Vận dụng các hệ thức lượng giác, định lý, công thức diện tích, đường trung tuyến, và các bất phương trình và hằng số cơ bản.

4.4 Các Bài Toán Thực Tế Về Giải Tam Giác

Phương pháp giải cụ thể:

 • Giải tam giác là tìm số đo các cạnh và góc còn lại trong tam giác khi biết giả thiết, vận dụng các hệ thức lượng, định lý, công thức diện tích, đường trung tuyến,…
 • Bài toán thực tế giải được bằng cách quay trở lại bài toán tam giác để xác định số đo cần thiết.

5. Tổng Hợp Bài Tập Vận Dụng Và Hướng Dẫn Giải Chi Tiết Nhất

Trên đây là các thông tin tổng quan về hệ thức lượng trong tam giác vuông và hướng dẫn chi tiết cho một số bài tập liên quan. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp các bạn trong quá trình học và làm bài tập. Hãy cùng khám phá thêm nhiều bí mật thú vị khác về toán học trên Trường trực tuyến.