3 định luật Newton

Trong lĩnh vực vật lý, 3 định luật Newton là những kiến thức quan trọng nhất. Với ba định luật cơ bản này, chúng ta có thể áp dụng vào nhiều bài tập và phát triển kiến thức sau này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các định luật Newton.

1. Định luật 1 Newton

Định luật 1 Newton được phát biểu như sau: Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của nhiều lực nhưng tổng hợp của các lực đó bằng 0, thì vật đó sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều. Điều này có nghĩa là nếu một vật không chịu tác động bởi lực nào hoặc tổng hợp lực bằng 0, nếu vật đó đang đứng yên, nó sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên mãi mãi. Ngược lại, nếu vật đó đang chuyển động, nó sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Trạng thái này được đặc trưng bởi vận tốc của chuyển động.

2. Định luật 2 Newton

Định luật 2 Newton được phát biểu như sau: Gia tốc của một vật có hướng giống với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

Ví dụ minh họa định luật 2 Newton

3. Định luật 3 Newton

Định luật 3 Newton được phát biểu như sau: Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực có giá trị bằng nhưng ngược chiều. Đây là đặc điểm cơ bản trong tương tác giữa hai vật, được gọi là lực tác dụng và phản lực. Hai lực này có cùng độ lớn và ngược chiều, nhưng tác dụng lên hai vật khác nhau.

3 định luật Newton
Hình ảnh mô tả định luật 3 Newton

4. Một số bài tập vận dụng 3 định luật Newton

Bài 1:

Lực không đổi tác động vào vật m1 gây gia tốc 6 m/s^2; tác động vào vật m2 gây gia tốc 3 m/s^2. Tính gia tốc của vật có khối lượng m1 + m2 chịu tác động của lực này.

Bài 2:

Lực không đổi tác động vào vật trong 0,6s làm vận tốc của vật giảm từ 8 cm/s xuống 5 cm/s. Tiếp tục giữ nguyên hướng và tăng độ lớn của lực tác động lên gấp đôi, hãy xác định vận tốc của vật sau 2,2s.

Bài 3:

Một xe có khối lượng 100 kg bắt đầu chuyển động trên đường ngang. Sau khi chạy được 200 m, xe đạt vận tốc 20 m/s.

a) Tính gia tốc của chuyển động.

b) Tính lực kéo của động cơ khi:

  • Lực cản không đáng kể.
  • Lực cản là 100 N.

c) Xe đang chạy với vận tốc trên thì tắt máy. Hỏi xe còn chạy được bao nhiêu đoạn đường và sau bao lâu thì dừng lại (Với lực cản là 100 N).

Trên đây là những kiến thức về 3 định luật NewtonTrường trực tuyến cung cấp cho bạn. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức bổ ích.