Chào các bạn học sinh và quý thầy cô! Hôm nay, Trường trực tuyến mời các bạn cùng tìm hiểu về chuyên đề Hóa học lớp 9: CO2 tác dụng với dung dịch kiềm. Đây là một chủ đề quan trọng giúp các bạn hiểu rõ và ứng dụng vào việc giải bài toán về Bazơ tác dụng với CO2. Mời các bạn cùng tìm hiểu!

1. Phương pháp giải bài toán bazơ tác dụng với CO2

1.1. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch NaOH, KOH

Khi cho CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch NaOH, có 3 khả năng tạo muối:

 • CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O
 • CO2 + NaOH → NaHCO3
 • Tỷ số mol NaOH và CO2: T = nNaOH/nCO2
  • Nếu T = 2: chỉ tạo muối Na2CO3
  • Nếu T ≤ 1: chỉ tạo muối NaHCO3
  • Nếu 1 < T < 2: tạo cả muối NaHCO3 và Na2CO3

Ngoài ra, còn một số dữ kiện phụ để xác định khả năng tạo muối:

 • Hấp thụ CO2 vào NaOH dư (KOH dư) chỉ tạo muối trung hòa Na2CO3 (K2CO3)
 • Hấp thụ CO2 vào NaOH chỉ tạo muối Na2CO3, sau đó thêm BaCl2 vào thấy kết tủa. Thêm tiếp Ba(OH)2 dư vào thấy xuất hiện thêm kết tủa nữa → Tạo cả 2 muối Na2CO3 và NaHCO3
 • Chất hấp thụ vào bình NaOH tăng: m bình tăng = m dd tăng = m chất hấp thụ (CO2 + H2O có thể có)
 • Trong trường hợp không có các dữ kiện trên thì chia trường hợp để giải.

1.2. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2

Do ta không biết sản phẩm thu được là muối nào nên phải tính tỉ lệ T:

 • Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O
 • Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2

Tỷ số mol CO2 và Ca(OH)2: T = nCO2 : nCa(OH)2

 • Nếu T ≤ 1: chỉ tạo muối CaCO3
 • Nếu T = 2: chỉ tạo muối Ca(HCO3)2
 • Nếu 1 < T < 2: tạo cả muối CaCO3 và Ca(HCO3)2

Có những dữ kiện để xác định khả năng tạo muối khi không thể tính T:

 • Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa nữa → Sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2
 • Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thấy kết tủa nữa → Sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2
 • Khi không có các dữ kiện trên ta phải chia trường hợp để giải.

1.3. Bài toán nghịch: Cho biết lượng sản phẩm, xác định lượng chất tham gia phản ứng.

Cách giải:

 • Xác định chất sản phẩm tạo thành là muối trung hòa (Na2CO3)
 • Xác định phương trình hóa học của phản ứng
 • Tính số mol của CO2 dựa trên khối lượng muối tạo thành
 • Xác định số mol của chất tham gia phản ứng

Trên đây là những phương pháp giải bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm. Hy vọng với những kiến thức này, các bạn học sinh sẽ giải các bài toán liên quan một cách dễ dàng và chính xác hơn.

2. Bài tập về CO2, SO2 tác dụng với kiềm

Bài tập về CO2, SO2 tác dụng với kiềm

Bài tập về CO2, SO2 tác dụng với bazơ

Trên đây là một số bài tập về Bazơ tác dụng với CO2. Hy vọng các bạn đã hiểu và rèn luyện kỹ năng giải các bài tập này. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chủ đề này, hãy truy cập trang web Trường trực tuyến, nơi cung cấp những kiến thức chất lượng và đáng tin cậy về các môn học. Trường trực tuyến cam kết mang đến cho bạn sự hiểu biết sâu sắc và thành công trong học tập.