benzen có làm mất màu dung dịch Brom không

Benzen là hợp chất có tính chất hoá học khá phổ biến. Bạn có thắc mắc xem liệu benzen có làm mất màu dung dịch brom không? Hãy để Trường trực tuyến giải đáp cho bạn.

1. Cấu trúc của benzen

Benzen có cấu tạo là một vòng 6 cạnh của một lục giác đều, trong đó có 3 liên kết đôi xen kẽ với 3 liên kết đơn.

2. Tính chất của benzen

Do cấu tạo đặc trưng này, benzen có các tính chất đặc trưng của hiđrocacbon thơm, bao gồm dễ tham gia phản ứng thế và khó tham gia phản ứng cộng.

3. Benzen có làm mất màu dung dịch Brom không?

Vì tính chất đặc trưng của benzen, nên nó không làm mất màu dung dịch brom. Benzen chỉ làm mất màu dung dịch brom khan và chỉ khi có xúc tác là bột sắt.

benzen có làm mất màu dung dịch Brom không
Benzen không làm mất màu dung dịch Br

4. Câu hỏi vận dụng

  • Câu 1: Cho dãy chất sau: C2H2, C6H6, CH4, H2. Chất nào làm mất màu dung dịch nước Brom?

Trả lời: C2H2, C6H6, CH4 đều làm mất màu dung dịch nước brom.

  • Câu 2: Trong các chất sau: C2H4, C3H4, C2H6, C2H2, C6H6. Hãy cho biết có những chất làm mất màu dung dịch brom?

Trả lời: C2H4, C2H2, C6H6 làm mất màu dung dịch brom.

  • Câu 3: câu 3

Trả lời: Những nội dung đúng là B và D.

Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình về câu hỏi benzen có làm mất màu dung dịch Brom không. Để tìm hiểu thêm về các chủ đề liên quan, hãy truy cập Trường trực tuyến.