C2H4O2 là chất gì

Axit axetic C2H4O2 là nguyên liệu quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hãy cùng nhau tìm hiểu C2H4O2 là chất gì, tính chất hoá học, công thức cấu tạo cũng như những bài tập liên quan trong bài viết dưới đây.

C2H4O2 là chất gì
Tìm hiểu về Axit axetic

C2H4O2 là chất gì?

 • Axit axetic CH3COOH là loại chất lỏng, không màu, có vị chua và tan hoàn toàn trong nước. Dung dịch axit axetic với nồng độ từ 2 – 5% thường được sử dụng như giấm ăn.

Công thức cấu tạo của axit axetic

 • Công thức cấu tạo của axit axetic là CH3COOH, gồm một nhóm -OH liên kết với nhóm C=O tạo thành nhóm -COOH (Cacboxyl), chính nhóm -COOH làm cho phân tử có tính axit.

Tính chất hoá học của axit axetic

Axit axetic là một axit yếu, yếu hơn các axit HCl, H2SO4, HNO3, H2SO3 nhưng mạnh hơn axit cacbonic H2CO3. Tuy nhiên, axit axetic vẫn có đầy đủ tính chất của một axit.

 1. Dung dịch axit axetic khi tiếp xúc với quỳ tím sẽ làm thay đổi màu quỳ tím từ xanh sang đỏ.
 2. Axit axetic tác dụng với oxit bazơ hoặc bazơ để tạo ra muối và nước. Ví dụ: CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O.
 3. Axit axetic cũng tác dụng với các kim loại để tạo ra khí hiđro (H2). Ví dụ: 2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2↑.
 4. Axit axetic tác dụng với muối của axit yếu hơn. Ví dụ: 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2↑ + H2O.
 5. Axit axetic còn tác dụng với rượu để tạo ra este và nước. Thường sử dụng xúc tác như H2SO4 đặc và nóng. Ví dụ: CH3COOH + HO-C2H5 → CH3COOC2H5 + H2O.

Ứng dụng của axit axetic

Axit axetic được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như điều chế dược phẩm, thuốc diệt cỏ, phẩm nhuộm, và tạo sợi nhân tạo.

Điều chế axit axetic

Trong công nghiệp, axit axetic có thể được điều chế từ butan C4H10 bằng quá trình oxi hóa. Phương trình hóa học: 2C4H10 + 3O2 → 4CH3COOH + 2H2O.

Để sản xuất giấm ăn, thường sử dụng phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng. Phương trình hóa học: CH3CH2OH + O2 → CH3COOH + 2H2O.

Những hợp chất hữu cơ phân tử chứa nhóm -COOH và có công thức chung CnH2n+1COOH cũng có tính chất tương tự như axit axetic.

Một số bài tập về Axit axetic

 1. Hãy điền những từ thích hợp vào các chỗ trống:
  a) Axit axetic là chất … không màu, vị … tan … trong nước.
  b) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế …
  c) Giấm ăn là dung dịch …
 2. Trong các chất sau đây:
  a) C2H5OH.
  b) CH3COOH.
  c) CH3CH2CH2OH.
  d) CH3CH2COOH.
  Chất nào tác dụng được với Na, NaOH, Mg, CaO? Viết các phương trình hóa học.
 3. Axit axetic có tính axit vì trong phân tử có:
  A. 2 nguyên tử.
  B. nhóm -OH.
  C. nhóm -OH và =C=O.
  D. nhóm -OH kết hợp với nhóm =C=O tạo thành nhóm -COOH.
 4. Trong các chất sau đây, chất nào có tính axit? Giải thích.
 5. Axit axetic có thể tác dụng được với những chất nào trong các chất sau đây: ZnO, Na2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, Fe? Viết các phương trình hóa học xảy ra (nếu có).
 6. Hãy viết phương trình hóa học điều chế axit axetic từ:
  a) Natri axetic và axit sunfuric.
  b) Rượu etylic.
 7. Cho 60 gam CH3-COOH tác dụng với 100g CH3-CH2-OH thu được 55 gam CH3-COO-CH2-CH3.
  a) Viết phương trình hóa học xảy ra và gọi tên của phản ứng.
  b) Tính hiệu suất của phản ứng trên.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp để giải đáp cho câu hỏi C2H4O2 là chất gì sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức bổ ích. Truy cập Trường trực tuyến để tìm hiểu thêm thông tin hữu ích!