cac-cach-chung-minh-tam-giac-vuong

Tam giác vuông là gì? Làm thế nào để chứng minh tam giác vuông? Đây là những câu hỏi có thể bạn đã từng gặp và đang tìm kiếm câu trả lời. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các cách chứng minh tam giác vuông một cách đơn giản và dễ nhớ nhất.

1. Các cách chứng minh tam giác vuông

Để chứng minh một tam giác là tam giác vuông, chúng ta có tất cả 5 cách sau đây:

1.1. Cách 1: Chứng minh tam giác có 2 góc nhọn bằng 90 độ

Ví dụ: Tam giác ABC có góc C + B = 90° ⇒ Tam giác ABC vuông tại A.

1.2. Cách 2: Chứng minh tam giác có tổng bình phương 2 cạnh bằng bình phương cạnh huyền

Ví dụ: Tam giác ABC có AC^2 + AB^2 = BC^2 ⇒ Tam giác ABC vuông tại A.

1.3. Cách 3: Chứng minh tam giác có đường trung tuyến ứng với bằng nửa cạnh huyền

Ví dụ: Tam giác ABC có M là trung điểm BC, biết AM = MB = MC = ½ BC ⇒ Tam giác ABC vuông tại A.

1.4. Cách 4: Chứng minh trong tam giác có một góc bằng 90 độ

 • Cách chứng minh: Đưa góc cần chứng minh vào góc của một tứ giác rồi chứng minh tứ giác đó là hình chữ nhật, hình vuông, hoặc góc tạo bởi 2 đường chéo của hình thoi, hình vuông.

1.5. Cách 5: Chứng minh tam giác nội tiếp đường tròn và có một cạnh là đường kính

Ví dụ: Tam giác MAB nội tiếp đường tròn đường kính AB ⇒ Tam giác MAB vuông tại M.

cac-cach-chung-minh-tam-giac-vuong
Cách chứng minh tam giác vuông

2. Định nghĩa và tính chất của tam giác vuông

Tam giác vuông là một tam giác có một góc vuông, tức là một góc bằng 90 độ. Trong tam giác vuông ABC, hai cạnh AB và AC kề với góc vuông là cạnh bên (hay còn gọi là cạnh góc vuông), và cạnh BC đối diện với góc vuông được gọi là cạnh huyền.

3. Định lý Pythagoras và tam giác vuông

Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh còn lại. Định lý Pythagoras là một trong những khái niệm quan trọng liên quan đến tam giác vuông.

4. Đường trung tuyến trong tam giác vuông

Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền.

5. Dấu hiệu để nhận biết tam giác vuông

 • Tam giác có một góc vuông là tam giác vuông.
 • Tam giác có hai góc nhọn phụ nhau là tam giác vuông.
 • Tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia là tam giác vuông.
 • Tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy là tam giác vuông.
 • Tam giác nội tiếp đường tròn có một cạnh là đường kính của đường tròn là tam giác vuông.

6. Cách dựng tam giác vuông

Để dựng tam giác ABC vuông tại A, chúng ta cần biết độ dài cạnh huyền BC = 5 cm và cạnh góc vuông AC = 3 cm.

 • Dựng đoạn AC = 3 cm
 • Dựng góc CAx bằng 90 độ.
 • Dựng cung tròn tâm C bán kính 5 cm cắt Ax tại B. Nối BC ta có tam giác ABC cần dựng.

7. Tính chất của tam giác vuông

 • Tính chất 1: Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau (do có 1 góc bằng 90 độ).
 • Tính chất 2: Trong tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại.
 • Tính chất 3: Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng một phần hai cạnh huyền.

8. Một số câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Tam giác vuông là gì?

Trả lời: Tam giác vuông là một tam giác có một góc vuông, tức là một góc bằng 90 độ.

Câu hỏi 2: Cách chứng minh một tam giác vuông khi đã biết độ dài của ba cạnh?

Trả lời: Một trong những cách chứng minh tam giác vuông là sử dụng Định lý Pythagoras. Nếu trong tam giác ABC, cạnh dài nhất là c, và a, b lần lượt là độ dài hai cạnh còn lại, nếu a^2 + b^2 = c^2, thì tam giác ABC là tam giác vuông tại A, B hoặc C.

Câu hỏi 3: Cách chứng minh một tam giác vuông khi biết các góc và khả năng bằng nhau của chúng?

Trả lời: Nếu trong tam giác ABC, có một góc bằng 90 độ, và các góc còn lại có khả năng bằng nhau với các góc của một tam giác vuông (45 độ và 45 độ), thì tam giác ABC cũng là tam giác vuông.

Câu hỏi 4: Cách chứng minh một tam giác vuông bằng phép đặt tâm giác trong một hình tròn?

Trả lời: Một tam giác có một góc vuông khi và chỉ khi nó có một cạnh là đường kính của một hình tròn. Do đó, nếu ta có một tam giác ABC và AB là đường kính của một hình tròn tâm O, thì tam giác ABC là tam giác vuông tại C.