cac-cong-thuc-cap-so-nhan

Bài viết các công thức cấp số nhân đầy đủ nhất Toán lớp 11 gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức, Kiến thức mở rộng và Bài tập minh họa áp dụng công thức trong bài có lời giải chi tiết giúp học sinh dễ học, dễ nhớ các công thức đầy đủ nhất.

cac-cong-thuc-cap-so-nhan
Một số công thức cơ bản về cấp số nhân

1. Lý thuyết

a) Định nghĩa:

Cấp số nhân là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều là tích của số hạng đứng ngay trước nó với một số không đổi q.

Số q được gọi là công bội của cấp số nhân.

Nếu (un) là cấp số nhân với công bội q, ta có công thức truy hồi: un = un-1 . q với n ∈ N*

Đặc biệt:

– Khi q = 0, cấp số nhân có dạng u1; 0; 0; … 0; …

– Khi q = 1, cấp số nhân có dạng u1; u1; … u1;…

– Khi u1 = 0 thì với mọi q, cấp số nhân có dạng 0; 0; 0; … 0; …

b) Số hạng tổng quát của cấp số nhân (un) được xác định bởi công thức:

un = u. qn – 1 với ∀n ∈ N*, n ≥ 2

c) Tính chất

Ba số hạng uk – 1, uk, uk + 1 là ba số hạng liên tiếp của cấp số cộng khi và chỉ khi uk2 = uk-1.uk+1 với k ≥ 2

d) Tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân được xác định bởi công thức:

Các công thức về cấp số nhân đầy đủ nhất hay nhất

Chú ý: Nếu q = 1 thì cấp số nhân là u1; u1; u1; … u1;.. khi đó Sn = n.u1.

2. Các công thức cấp số nhân

– Công thức truy hồi: un = un-1 . q với n ∈ N*

– Công thức số hạng tổng quát: un = u. qn – 1 với ∀n ∈ N, n ≥ 2

– Ba số hạng uk – 1, uk, uk + 1 là ba số hạng liên tiếp của cấp số cộng khi và chỉ khi uk2 = uk-1.uk+1 với k ≥ 2

– Tổng n số hạng đầu tiên:Các công thức về cấp số nhân đầy đủ nhất hay nhất

3. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho cấp số nhân (un) với u1 = 3, q = – 2.

a) Tính số hạng thứ 25 của cấp số nhân.

b) Số 49152 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số nhân.

c) Tính tổng của 100 số hạng đầu tiên của cấp số nhân.

Lời giải

a) Số hạng thứ 25 của cấp số cộng: u25 = u1 . q25-1 = 3.(– 2)24 = 3.224.

b) Gọi số hạng thứ k là số 49152, ta có

uk = u1.qk-1 = 49152

⇔ 3.(-2)k-1 = 49152

⇔ (-2)k-1 = 16384 = (-2)14

⇔ k = 15

Vậy số 49152 là số hạng thứ 15 của cấp số nhân.

c) Tổng 100 số hạng đầu tiên:

Các công thức về cấp số nhân đầy đủ nhất hay nhất

Ví dụ 2: Cho cấp số nhân (un) thỏa mãn:

Các công thức về cấp số nhân đầy đủ nhất hay nhất

a) Tìm số hạng đầu tiên và công bội của cấp số nhân.

b) Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của cấp số nhân.

c) Tính tổng S = u1 + u3 + u5 +u7 +…+ u2011.

Lời giải

a) Gọi d là công sai của cấp số cộng, ta có:

loi-giai-bai-toan-vi-du

Vậy u1 = 16 = 16 và q = 2.

b) Tổng 100 số hạng đầu tiên:

loi-giai-vi-du-2

c) Dãy số là (vn): u1; u3; u5; u7; … u201 là cấp số nhân với số hạng đầu tiên là u1 và công bội  Các công thức về cấp số nhân đầy đủ nhất hay nhất | Toán lớp 11

Dãy (vn) có 101 số hạng

Các công thức về cấp số nhân đầy đủ nhất hay nhất

Trên đây là những kiến thức về các công thức cấp số nhânTrường trực tuyến cung cấp cho bạn. Hy vọng với những kiến thức này sẽ giúp bạn giải đáp được bài tập một cách dễ dàng hơn.