các công thức tính thể tích trong hoá học

Chào các bạn! Hôm nay Trường trực tuyến sẽ giới thiệu với các bạn về cách tính thể tích hóa học. Đây là một chủ đề quan trọng trong môn Hóa học và có thể áp dụng trong nhiều bài toán thực tế. Hãy cùng điểm qua các công thức tính thể tích trong hoá học, khối lượng, thể tích thú vị này nhé!

các công thức tính thể tích trong hoá học
Công thức hoá học: Khối lượng, thể tích và tỷ khối

1. Công thức hóa học – Khám phá vẻ đẹp của nguyên tử

 • Công thức hoá học giúp ta biểu thị thông tin về các nguyên tố và hợp chất hóa học. Nó không chỉ đơn thuần là ký hiệu mà còn giúp diễn tả cách phản ứng hóa học xảy ra.
 • Với phân tử, công thức phân tử bao gồm ký hiệu hóa học của các nguyên tố và số lượng các nguyên tử đó trong phân tử.
 • Các kí hiệu quan trọng trong công thức hóa học:
  • n: số mol (mol)
  • m: khối lượng (gam)
  • M: khối lượng mol (gam/mol)
  • V: thể tích (lit)
  • C%: nồng độ phần trăm
  • CM: nồng độ mol (mol/lit)
  • H%: hiệu suất phản ứng

2. Các tính số mol, khối lượng và các công thức tính thể tích trong hoá học

 • Công thức tính số mol: n = m/M
 • Công thức tính số mol khí ở điều kiện tiêu chuẩn: n = V/22,4
 • Công thức tính số mol chất trong dung dịch: n = CM * V
 • Công thức tính số mol nguyên tử hoặc phân tử: n = A/N (A là số nguyên tử hoặc phân tử, N là số Avogađro)
 • Công thức tính số mol chất khí: n = P V / (R T)
 • Công thức tính khối lượng chất tan: m = n * M
 • Công thức tính khối lượng chất tan trong dung dịch: m = mdd – mdm
 • Công thức tính khối lượng chất tan dựa trên nồng độ phần trăm: mct = mdd * 100 / C%
 • Công thức tính khối lượng chất tan dựa trên khối lượng dung môi: mct = mdm * S / 100
 • Công thức tính khối lượng dung dịch: mdd = mct * 100 / C%
 • Công thức tính khối lượng dung dịch dựa trên khối lượng chất tan và dung môi: mdd = mct + mdm
 • Công thức tính khối lượng dung dịch dựa trên thể tích và khối lượng riêng: mdd = V * D
 • Công thức tính nồng độ phần trăm chất tan: C% = mct * 100 / mdd
 • Công thức tính nồng độ phần trăm chất tan dựa trên nồng độ mol: C% = CM M / (10 D)
 • Công thức tính nồng độ mol chất tan: CM = n / V
 • Công thức tính nồng độ mol dựa trên nồng độ phần trăm và khối lượng riêng: CM = C% 10 D / M
 • Công thức tính khối lượng riêng: D = m / V
 • Công thức tính thể tích chất khí đktc: V = n * 22,4
 • Công thức tính thể tích chất hoặc dung dịch: V = m / D
 • Công thức tính thể tích dung dịch dựa trên số mol chất tan: V = n / CM
 • Công thức tính tỷ khối chất khí A đối với chất khí B: dA/B = MA / MB
 • Công thức tính tỷ khối chất khí A đối với không khí: dA/kk = MA / Mkk
 • Công thức tính hiệu suất phản ứng: H% = msptt / msplt * 100
 • Công thức tính phần trăm khối lượng của nguyên tố trong công thức AxBy: %A = MA x 100 / MAxBy, %B = 100 – %A
 • Công thức tính độ rượu: Đr = Vr * 100 / Vhh

Đây là cách tính số mol, khối lượng, các công thức tính thể tích trong hoá học, tỷ khối một cách dễ dàng. Hi vọng rằng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu. Còn nhiều thông tin hấp dẫn khác đang chờ đón bạn tại Trường trực tuyến.