cac-cong-thuc-vi-et

Học Toán không chỉ là việc thuộc lòng các kiến thức mà còn là cách áp dụng chúng vào thực tế. Trong chương trình Toán 9, định lý Vi-et là một trong những kiến thức quan trọng nhất. Đây cũng là chuyên đề thường xuyên được ứng dụng trong các bài tập và kỳ thi học sinh giỏi, đặc biệt là kì thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các công thức Vi-et và các dạng bài tập liên quan để học sinh có thể tham khảo và ôn tập.

cac-cong-thuc-vi-et
Một số công thức Vi-et

1. Các công thức Vi-et

1.1. Định nghĩa

Định lý Vi-et áp dụng cho phương trình bậc hai một ẩn có dạng: ax² + bx + c = 0 (với điều kiện a≠0). Khi phương trình trên có hai nghiệm x1 và x2, thì hai nghiệm này thỏa mãn hệ thức sau: x1 + x2 = -b/ax1 * x2 = c/a.

1.2. Ứng dụng của định lý Vi-et

Dựa vào định lý Vi-et, chúng ta có thể nhanh chóng tính toán giá trị của nghiệm phương trình bậc hai ở một số trường hợp sau:

  • Nếu a + b + c = 0, thì phương trình ax² + bx + c có nghiệm duy nhất x1 = 1x2 = c/a.
  • Nếu a - b + c = 0, thì phương trình ax² + bx + c có hai nghiệm x1 = -1x2 = -c/a.

1.3. Định lý đảo của định lý Vi-et

Nếu hai số thực x1 và x2 thỏa mãn hệ thức x1 + x2 = Sx1 * x2 = P, thì hai số thực đó chính là hai nghiệm của phương trình x² - Sx + P = 0.

2. Các dạng bài tập ứng dụng định lý Vi-et

2.1. Dạng bài tập 1: Tìm hai số khi biết tổng và tích

Nếu có hai số u và v thỏa mãn u + v = Su * v = P, thì hai số u và v chính là nghiệm của phương trình x² - Sx + P = 0. Tùy thuộc vào giá trị của S² - 4P, ta có thể xác định liệu phương trình có nghiệm hay không.

2.2. Dạng bài tập 2: Tính giá trị của biểu thức đối xứng

Một biểu thức là đối xứng với hai giá trị x1 và x2 nếu khi đổi chỗ x1 và x2 cho nhau thì giá trị biểu thức không thay đổi. Thông qua định lý Vi-et, ta có thể tính giá trị của biểu thức đối xứng bằng cách áp dụng các biểu thức đối xứng có ẩn là S (tổng) và P (tích) của hai nghiệm.

2.3. Dạng bài tập 3: Áp dụng định lý Vi-et vào bài tập có chứa tham số

Trong các bài tập có chứa tham số, ta cần xét các trường hợp để phương trình bậc hai có nghiệm. Sau đó, ta áp dụng định lý Vi-et đã nêu ở trên để tìm các hệ thức của hai nghiệm theo tham số. Cuối cùng, kết hợp với các điều kiện đề bài, ta có thể tìm ra đáp án.

3. Bài tập thực hành về định lý Vi-et và ứng dụng

Dưới đây là một số bài tập áp dụng định lý Vi-et trong thực tế. Hãy thử giải và ôn tập kiến thức của mình!

ví dụ vi-et
vd vi-et
bài tập vi-et 1
bài tập vi-et 2
bài tập vi-et 3
bài vi-et-3
bài tập vi-et 4
bt vi-et 5
bài tập vi-et 5
bài tập vi-et 6
bt vi-et 6

Thông qua việc thực hành các bài tập này, bạn sẽ nắm vững hơn về định lý Vi-et và cách áp dụng nó vào thực tế. Hãy thử sức và đạt kết quả tốt nhé!

Trường trực tuyến hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về định lý Vi-et và ứng dụng của nó trong các bài tập Toán lớp 9. Để tìm hiểu thêm về các chủ đề liên quan, bạn có thể truy cập Trường trực tuyến.