Bazơ không tan, Bazơ tan có những tính chất hóa học nào

Chào mừng các bạn đến với Trường trực tuyến! Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá Bazơ không tan, Bazơ tan có những tính chất hóa học nào và xem chúng có những đặc điểm gì khác nhau nhé.

1. Phân loại bazơ: Bazơ tan và Bazơ không tan

Trước khi phân loại bazo, bạn phải hiểu rõ về bazơ là gì? Hãy tìm hiểu chi tiết định nghĩa trên dựa vào thông tin trong bài viết: Bazơ là gì?

Dựa vào khả năng tan của bazơ trong nước, chúng ta có thể chia bazơ thành 2 loại:

 • Bazơ tan trong nước sẽ tạo thành dung dịch bazơ (gọi là kiềm), ví dụ như: NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, LiOH, RbOH, CsOH, Sr(OH)2.
 • Những bazơ không tan ví dụ như: Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3,…

2. Bazơ không tan, Bazơ tan có những tính chất hóa học nào?

Bazơ không tan, Bazơ tan có những tính chất hóa học nào
Tính chất hoá học của Bazơ

2.1. Bazơ tan tác dụng với chất chỉ thị màu

 • Dung dịch bazơ làm cho quỳ tím chuyển sang màu xanh.
 • Dung dịch bazơ làm cho phenolphtalein không màu chuyển thành màu đỏ.

2.2. Bazơ tan tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước

Ví dụ:

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

3Ca(OH)2 + P2O5 → Ca3(PO4)2 + H2O

2.3. Bazơ (bao gồm cả bazơ tan và bazơ không tan) tác dụng với axit tạo thành muối và nước

Ví dụ:

KOH + HCl → KCl + H2O

Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

2.4. Bazơ tan tác dụng với nhiều dung dịch muối tạo thành muối mới và bazơ mới

Ví dụ:

2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2

2.5. Bazơ không tan bị nhiệt phân thành oxit và nước

Ví dụ:

Cu(OH)2 → CuO + H2O

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu được những tính chất hóa học của bazơ. Đây là những điểm quan trọng mà các em cần ghi nhớ:

 • Các dung dịch bazơ (còn được gọi là bazơ kiềm hoặc bazơ tan) có những tính chất hóa học sau:
  • Làm đổi màu quỳ tím thành xanh hoặc dung dịch phenolphtalein không màu thành màu đỏ.
  • Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước.
  • Tác dụng với axit tạo thành muối và nước.
  • Tác dụng với muối tạo thành bazơ mới và muối mới.
 • Bazơ không tan có tính chất hóa học sau:
  • Bị nhiệt phân tạo thành oxit và nước.
  • Tác dụng với axit tạo thành muối và nước.

Chúng ta hy vọng rằng bài viết này đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về tính chất hóa học của bazơ. Để tìm hiểu thêm về các chủ đề khác, hãy đến với Trường trực tuyến. Chúc các bạn học tốt!